Ngā Roto Moana

Lakes

 

Te Tūāpapa o Ngā Wai o

Te Arawa

Te Arawa Cultural Values Framework

Ngā Ohia

Consents

Pānui: Event Consent Applications are currently closed due to the biosecurity risk of Freshwater Gold Clams.

For more information, please click here.

Te Puka Whakamana o Te Arawa

Permits

Te Papa Ahurewa

Te Arawa Environmental Advocacy

 

Te Ara Ki Kōpū

Te Arawa Climate Strategy